จุดชมวิว

 

                จุดชมทิวทัศน์เขาเขียว (ผาตรอมใจ) นับเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามน่าชมและเป็นทีนิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่าง มาก มีลักษณะคล้ายผานกเค้าที่ภูกระดึง จะมองเห็นภูเขาร่มเป็นแนวยาว และทิวทัศน์ที่สวยงามด้านจังหวัดปราจีนบุรี ตอนเช้าตรูจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเป็นดวงกลมสีแดงเหนือสันเขาร่มที่สวย งาม
จุดชมทิวทัศน์ผาเดียวดาย  ถ้ามาจากที่ทำการน หรือผากล้วยไม้ ทางขึ้นเขาเขียวจะอยู่ซ้ายมือ ของถนนสายปราจีน-เขาใหญ่ บริเวณกิโลเมตรที่ 12 ให้สังเกตลานจอดรถทางด้านขวามือ ส่วนทางเข้าไปจุดชมทิวทัศน์ผาเดียวดาย มีทางเดินเลก ๆ เข้าสู่ป่าดงดิบบริเวณด้านซ้ายมือลงไปตามทางชันอีกเล็กน้อยจะถึงจุดชม ทิวทัศน์ ซึ่งเป็นลานหินยื่นออกมาจากหน้าผา มองเห็นเขาร่มและป่าดงดิบหนาทึบจนถึงทุ่งงูเหลือม และเขาสมอปูน จากลานหินจะมีทางแยกไปชมทิวทัศน์ ได้อีกหลายมุม ถนนขึ้นเขาเขียวจะไปสิ้นสุดที่ศูนย์ควบคุมและรวยงานเขาเขียวของกองทัพอากาศ ตรงด่านรักษาการฯ จะมีจุดชมทิวทัศน์อีกแห่งหนึ่ง คือผาตรอมใจ ซึ่งจะมองเห็นผืนป่าได้บริเวณกว้าง
จุดชมทิวทัศน์ กม. 9 อยู่ช่วงกิโลเมตรที่ 9 ถนนขึ้นเขาเขียว สามารถมองทิวทัศน์ป่าไม้และภูเขาด้านทิศเหนือตลอดแนวได้เป็นอย่างดี
หอดูสัตว์ เป็นสถานที่ที่จัดทำขึ้น เพื่อการซุ่มดูสัตว์ป่า    นักท่องเทียวสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 18.00 น  จำนวน 2 แห่งได้แก่
                        –  หอดูสัตว์หนองผักชี อยู่ บริเวณหนองผักชี ซึ้งเป็นแหลงน้ำของสัตว์รอบ ๆ หนองน้ำเป็นทุ้งหญ้าคากว้างใหญ่มีโป่งสัตว์ ปากทางเข้าไปอยู่บริเวณ กม. 36 – 36 ถนนธนะรัชต์ เดินเท้าเข้าไปอีก ประมาณ 1 กิโลเมตร
                        –  หอดูสัตว์มอสิงโต อยู่ บริเวณอ่างเก็บน้ำมอสิงโต รอบๆ มีสัญลักษณ์เป็นทุ่งหญ้าโล่ง ๆ ที่เหมาะ สำหรับการซุ่มดูสัตว์ที่มากินดินโป่ง ซึ่งเป็นดินที่มีที่มีแร่ธาตุสำคัญของ สัตว์กินพืช อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานเขาใหญ่ประมาณ   500 เมตร