เที่ยวน้ำตกสาริกา

แม่น้ำ  น้ำตกสาริกาบริเวณเชิงเขาจะมีความลาดชันค่อนข้างสูง ทำให้น้ำตกสาริกา เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีความสวยงามมาก น้ำตกสาริกาน้ำตกสาริกา เป็นส่วนหนึ่งของลำห้วยสาริกา  มีต้นน้ำอยู่บริเวณเขาสาริกาที่ติดต่อกับเขาแก้ว  ในระดับความสูงประมาณ  580  เมตร  จากระน้ำทะเลปานกลาง  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตำแหน่งน้ำตก  มีลักษณะเป็นน้ำตกลงมาเป็นน้ำโจนตอนเดียว  ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของน้ำตกสาริกา ลักษณะหินที่พบเป็นหินอัคนีประเภทพอร์ฟีรี
ส่วนที่ราบเชิงเขาและที่ราบริมน้ำจะเป็นตะกอนหิน-ดิน  ที่ได้มาจากหินพอร์ฟีรีที่เกิดในช่วงต้นยุคไดรแอสซิคเป็นส่วนใหญ่
ตั้งอยู่ที่ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.13 (นางรอง)  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สายน้ำไหลตกจากหน้าผาเป็นทอด ๆ มีระดับความสูงถึง  9  ชั้น  ผาที่สูงที่สุด
มีความสูงประมาณ  200  เมตร  แต่ละชั้นมีอ่างรับน้ำขนาดย่อม เหมาะแก่การลงเล่นน้ำบริเวณน้ำตกชั้นล่างมีแอ่งน้ำให้เล่นน้ำได้ และมีทางเดินต่อไปตามธารน้ำที่ไหลตกลงมาเป็นชั้นๆ จนไปถึงแอ่งน้ำกว้างและโขดหินก้อนใหญ่ มองขึ้นไปจะเห็นน้ำตกสาริกาชั้นสูงที่สุด  น้ำตกสาริกา มีน้ำไหลเกือบตลอดปี ช่วงน้ำน้อยก็จะไหลเป็นลำธารเล็กๆ และมีปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝน ด้วยลักษณะทางกายภาพของน้ำตกที่เอื้อต่อการเล่นน้ำตกได้ดี ในช่วงฤดูท่องเที่ยวจึงมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวค่อนข้างมาก เป็นนักท่องเที่ยวแบบทัศนาจรไป-กลับ  ส่วนใหญ่มีทั้งแบบเป็นกลุ่มครอบครัว  และกลุ่มนักเรียน  นักศึกษา บริเวณน้ำตกสาริกามีการพัฒนา  การเดินทางเข้า สู่น้ำตกสาริกา  จากตัวเมืองนครนายก  จะเห็นป้ายแสดงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกสาริกา  และน้ำตกนางรองเดินทางไปตามเส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข  3049  (ถ้าเลี้ยวขวาไปจังหวัดปราจีนบุรี ถนนหมายเลข 33)   จากนั้นขับตรงไปตามถนนหมายเลข  3049  ประมาณ  14  กิโลเมตร  แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข  3050  อีก  3  กิโลเมตร  จะถึงน้ำตกสาริกา  ซึ่งเป็นทางลาดยางตลอดสาย  นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจำทางสายนครนายก – น้ำตกสาริกา  สำหรับบริการนักท่องเที่ยวบริเวณตัวเมืองจังหวัดนครนายกอีกด้วย จากลานจอดรถบริเวณด้านหน้าทางเข้าสู่น้ำตกสาริกา  นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินได้  2  เส้นทาง  ได้แก่  เส้นทางศึกษาธรรมชาติปลัดจ่าง    และเส้นด้านหน้าซึ่งเป็นถนนคอนกรีต  โดยต้องผ่านที่ส่วนบุคคล  หรือนักท่องเที่ยวสามารถเลือกขึ้นรถไฟ  ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติจัดไว้ให้  โดยคิดค่าบริการ   2  บาท/คน ปัจจุบันรถไฟอยู่ในระหว่างซ่อมบำรุงทางองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา จึงจัดรถยนต์ (บิ๊กอัพ) บริการนักท่องเที่ยวไปกลับฟรี

สิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างมั่นคงและถาวร  ได้แก่  ห้องสุขา  โทรศัพท์สาธารณะ  ลานจอดรถ  ร้านอาหาร  ถังขยะ  ม้านั่ง  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  และป้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ  ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับสูง  ในทางวิชาการแล้ว บริเวณดังกล่าวจัดเป็นแหล่งนันทนาการประเภทพื้นที่ธรรมชาติกึ่งพัฒนา
สำหรับกิจกรรมที่พบส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ำตกโดยทั่วไป  เช่น  การเล่นน้ำตก  นั่งพักผ่อน  รับประทานอาหาร และถ่ายรูป เป็นต้น สำหรับร้านค้าบริการนั้น ภายในน้ำตกจะมีร้านสวัสดิการบริการเพียงร้านเดียวเท่านั้น ดังนั้นนักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมอาหารจากร้านค้าด้านนอกเข้ามา (ที่สำคัญตอนกลับกรุณานำขยะออกไปด้วยนะครับ) นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถใช้ เส้นทางเดินเท้าปลัดจ่าง เพื่อศึกษาธรรมชาติสองข้างทางได้ซึ่งมีระยะทาง ประมาณ  500  เมตร  จากด้านล่างของน้ำตกสาริกา  จนกระทั่งถึงลานจอดรถ