บินไปพม่า

ท่องเที่ยว
ในช่วงของตอนบ่ายวันที่ 19 สิงหาคม ได้ไปที่เคาน์เตอร์ N ของสายการบิน
Myanmar Airway International (M.A.I) คุณโหน่ง (ผู้ชาย) ได้เดิน
ตรงดิ่งมาหาพร้อมทั้งได้นำใบเข้าเมืองทั้งของไทยและพม่าเขียนมาให้เรียบร้อย
คุณโหน่งเป็นไกด์มาจากบริษัท (Spirit of the world) ซึงบริษัทที่เรา
ติดต่อในตอนแรกช่วงเวลาที่เรามานั้นมีเราเพียงคนเดียวเขาจึงได้พามารวม
กับบริษัทของคุณโหน่ง รวมทั้งเราก็เป็น 10 คนพอดี เริ่มต้นการเดินทางครับ
หลังจากกลับฮ่องกง เห็นว่าตัวเองเดินขึ้นไปไหว้พระใหญ่โปลิน
ที่ฮ่องกงได้ จึงเห็นว่าตอนนี้ยังพอไปได้นี่นา จึงคิดที่จะไปพม่า
ซึ่งไม่เคยไปมาก่อนเลย อยากจะไหว้พระเจดีย์ชเวดากอง ให้เห็น
กับตาว่าสวยมากแค่ไหน จึงได้เปิดเวป เห็นบริษัีททัวส์ เยอะแยะ
ไปหมด แต่ที่น่าสนใจคือที่บริษัท Bond street เห็นน่าสนใจ
ราคาก็ไม่แพงราคา 14,900 รวมทุกอย่าง เว้นอย่างเดียวคือทิป
ที่จะให้กับคนแบกเสลี่ยงขึ้นเขาไปเที่ยวพระอินทร์แขวน กับค่าไกด์
ชาวพม่้าเท่านั้นเอง แต่เราไปคนเดียวนอนคนเดียวจึงต้องเสียค่าแพง
ขึ้นมาอีก 3,500 รวมแล้วก็คงมากกว่าคนอื่นแน่นอน เพราะไม่มีใคร
มาด้วยโดยให้เหตุผลว่าตอนนี้เป็นฝนตกเกรงว่าจะเที่ยวไม่สนุก แต่เรา
กลับไม่คิดเช่นนั้น ยิ่งมีฝนตกก็ยิ่งสนุกทำให้เพิ่มรสชาติขึ้นมาอีกนะซิ

พอผ่าน ตม. และตรวจร่างกายเพื่อขึ้นเครื่องก็มาถึง
เกษียรสมุทรโดยมี พระวิษณุ เป็นองค์ประธาน ในการที่จะได้มาถึงน้ำอมฤต

น้ำอมฤตนี้ เป็นสิ่งที่อมตะ มั่งคง ยืนยงสถาพร เช่นเดียวกับ
สุวรรณภูมิ อันเป็นแผ่นดินทอง ความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรือง
มั่นคง เป็นอมตะ ความหมายก็คือ ความเจริญรุ่งเรืองที่ไม่มีที่สิ้นสุด

เข้ามาถึงรอขึ้นเครื่อง หากท่านได้เคยไปชมนานาสาระ
เรื่องเกี่ยวกับเครื่องบิน ดูลัีกษณะเครื่องซึ่งกระจกด้านหน้า
ที่อยู่ติดกับลำตัวเครื่อง บานสุดท้ายจะเห็นลักษณะด้านบนเป็น
เหมือนกับถูกมุมตัดออก และปลายปีกด้านเป็นหัวลูกศร นี่แหละ
คือเครื่องของบริษัทบัส ลำเล็กเช่นนี้ก็จะเป็น A320 หรือ A319

ขึ้นมาบนเครื่อง พนักงานบนเครื่องรับรองของ
สารการบิน เมียนม่า แอรเวย์สวัสดีทักทายผู้โดยสาร
ด้วยการมอบผ้าร้อน ให้กับผู้โดยสารก่อนเครื่องเดินทาง

ทั้งสองภาพเป็นเครื่องบินจากประเทศไทยกำลังมุ่งตรงไปยังประเทศพม่า
จากนั้นพนักงานบนเครื่องก็ได้มอบน้ำใจจาก (M.A.I)
คืออาหารและเครื่องดื่ม ที่มองเห็นด้านหน้าคือคุณโหน่ง ไกด์ของเรา

อาหารก็ใช้ได้โดยเฉพาะแซนวิสอร่อย
แทนการหิวได้ มีขนมและผลไม้ ทั้งกาแฟและเครื่องดื่ม

เครื่องแจ้งให้ทราบว่ากำลังจะลงประเทศพม่าแล้ว ฝนกำลังตกน่าดู

มาถึงประเทศพม่าแล้ว ได้พบกับไกด์ของพม่า
ก็คงจะไปเที่ยวตอนนี้เลย แม้ฝนจะตกอย่างไรก็ต้องไป
คุณอ่อง(ไกด์)บอกว่าเดี๋ยวไปเที่ยวไม่ครบ มีร่มไม่้ต้องห่วง